Site Map

 

|- HOME
|
|- Γενικά
|-- Επιλογή ενυδρείου & χώρου τοποθέτησης
|-- Επιλογή υποστρώματος & ντεκόρ
|-- Επιλογή φίλτρου & είδη φίλτρανσης
|-- Επιλογή θερμαντικού σώματος
|-- Επιλογή φωτισμού
|-- Επιλογή ψαριών
|
|- Νερό ενυδρείου
|-- Αντίστροφη όσμωση
|-- Κύκλος αζώτου & στρώσιμο ενυδρείου
|-- Υπολογισμός τοξικής αμμωνίας
|-- Υπολογισμός CO2 στο νερό του ενυδρείου
|-- Χημεία νερού - pH, GH, kH
|-- Χλωρίνη & νερό ενυδρείου
|
|- Φυτά
|-- Η βιολογία των φυτών
|-- Ανατομία των φυτών
|-- Υπόστρωμα
|-- Σωστή επιλογή φυτών για το ενυδρείο
|-- Σωστός τρόπος φύτευσης
|-- Φωτισμός
|-- Θρεπτικά στοιχεία & λιπάσματα
|-- Calculator DIY λιπασμάτων
|-- Μάκρο- & μίκρο- στοιχεία
|-- Πολλαπλασιασμός
|-- Ασθένειες φυτών (Y/K)
|-- Φύκη
|-- Ψάρια για φυτεμένο ενυδρείο (Y/K)
|
|- Ψάρια
|-- Ασθένειες ψαριών
|---- Gram positive & Gram-negative βακτήρια
|---- Hole in the head - Hexamita
|---- Ick / Whitespots
|---- Pop-eye
|-- Δίσκοι
|---- Ο απόλυτος οδηγός για άγριους δίσκους... του Heiko Bleher
|---- Θερμοκρασία φυσικού περιβάλλοντος άγριων Δίσκων
|-- Corydoras
|---- Διαδικασία αναπαραγωγής Corydoras sterbai (του Γ. Σιδέρη)
|-- Ταΐζοντας σωστά
|
|- Βιβλιογραφία
|-- Aqua - International Journal of Ichthyology - vol.12 (4)
|-- Aqua - Journal of Ichthyology and Aquatic Biology - Swordplant
|-- Bleher's Biotopes
|-- Bleher's Discus
|-- Bleher's Discus vol.2
|-- Bristlenoses - Catfish with character
|-- Discus
|-- Discus - The naked truth
|-- DiscusBook 01
|-- DiscusBook 02
|-- Discus fish (1st & 2nd edition)
|-- Discus Health
|-- Dr. Axelrod's atlas
|-- Encyclopedia of aquarium plants
|-- Encyclopedia of exotic tropical fishes
|-- Locariidae - The most beautiful L-numbers (Aqualog special)
|-- Plants for your aquarium
|
|- Eξωτερικά link
|-- Ειδησεογραφία
|---- Έτος 2010
|---- Έτος 2008
|-- Ενδιαφέροντα άρθρα
|-- Εταιρείες ενυδρειακών προϊόντων
|-- Φυτά ενυδρείων
|-- Ψάρια (γλυκού νερού)
|-- Forums / Portals
|-- Webpages|- Contacts
|- Βιβλίο επισκεπτών
|- Newsletter
|- Προσωπικό αρχείο
|
|-- Τα ενυδρεία μου
|---- Κατασκευές
|------ Ενυδρείο 30 lt
|------ Ενυδρείο 480 lt
|---- Παρουσιάσεις
|------ Ενυδρείο 30 lt
|------ Ενυδρείο 100 lt (γεννήστρα)
|------ Ενυδρείο 125 lt (γεννήστρα)
|------ Ενυδρείο 160 lt
|------ Ενυδρείο 480 lt
|---- Φωτογραφίες
|------ Ενυδρείο 30 lt
|------ Ενυδρείο 100 lt (γεννήστρα)
|------ Ενυδρείο 125 lt (γεννήστρα)
|------ Ενυδρείο 160 lt
|------ Ενυδρείο 480 lt
|
|-- Ψάρια
|--- Ταξινόμηση ανά οικογένεια
|--- Ταξινόμηση ανά επιστημονική ονομασία
|---- Ancistrus sp.3 (Bristlenose Catfish sp.3)
|---- Ancistrus sp.3 albino (Albino Bristlenose Catfish, πρώην Ancistrus sp.4)
|---- Botia kubotai (Burmese Border Loach)
|---- Botia macracantha (Clown Loach)
|---- Caridina japonica (Japonica Amano Shrimp)
|---- Carinotetraodon travancoricus (Dwarf puffer)
|---- Corydoras aeneus (Aeneus Cory)
|---- Corydoras paleatus (Peppered Cory)
|---- Corydoras panda (Panda Cory)
|---- Corydoras sterbai (Sterbai Cory)
|---- Corydoras schwartzi (Schwartz Cory)
|---- Corydoras trilineatus (Leopard Cory)
|---- Corydoras zygatus (Zygatus Cory)
|---- Crossocheilus siamensis (Siamese Flying Fox)
|---- Dekeyseria brachyura (Butterfly Pleco L168)
|---- Glyptoperichthys gibbiceps (Gibby)
|---- Hemigrammus erythrozonus (Glowlight Tetra)
|---- Heteropneustes fossilis(Fossil Catfish)
|---- Labidochromis caeruleus (Labidochromis sp. yellow)
|---- Mikrogeophagus ramirezi (Blue ram)
|---- Neritina natalensis (Zebra Nerite / Zebra snail)
|---- Otocinclus arnoldi (Arnold's Sucker Catfish)
|---- Pangio kuhlii (Kuhli Loach)
|---- Paracheirodon axelrodi (Cardinal Tetra)
|---- Paracheirodon innesi (Neon Tetra)
|---- Parailia pellucida (African Glass Catfish)
|---- Poecilia reticulata (Guppy)
|---- Pomacea bridgesii (Apple Snail)
|---- Pseudogastromyzon myersi (Myers's Hillstream Loach - Borneo Sucker)
|---- Pseudotropheus demasoni
|---- Pterophyllum scalare Peruvian (Peruvian Angelfish)
|---- Pterophyllum scalare scalare (Angelfish)
|---- Symphysodon aequifasciatus (Discus)
|---- Symphysodon heckeli (wild Heckel Discus)
|---- Trichogaster lalius(Dwarf Gourami)
|---- Trigonostigma heteromorpha (Harlequin Rasbora)
|
|-- Aναπαραγωγές ψαριών
|---- Ancistrus sp3 (Bristlenose Catfish sp.3)
|---- Corydoras sterbai (Sterbai cory)
|---- Labidochromis caeruleus (Labidochromis sp. yellow)
|---- Peruvian scalare (Peruvian angelfish)
|---- Symphysodon aequifasciatus (Discus)
|
|-- Φυτά
|---- Alternanthera reineckii ''roseafolia'' ('Pink')
|---- Anubias barteri var. barteri
|---- Anubias barteri var. nana
|---- Anubias heterophylla
|---- Cabomba caroliniana
|---- Ceratophyllum demersum
|---- Cryptocoryne crispatula var. balansae
|---- Cryptocoryne wendtii 'brown'
|---- Cryptocoryne wendtii 'green'
|---- Echinodorus bleheri
|---- Echinodorus 'oriental'
|---- Echinodorus 'ozelot'
|---- Eichornia crassipes
|---- Eichhornia diversifolia
|---- Eleocharis ''parvula''
|---- Eusteralis stellata
|---- Hygrophila polysperma
|---- Lemna minor
|---- Lilaeopsis brasiliensis
|---- Limnophila aquatica
|---- Ludwigia repens 'Rubin'
|---- Microsorum pteropus
|---- Microsorum pteropus 'narrow'
|---- Microsorum pteropus 'windelov'
|---- Nymphaea lotus (zenkeri)
|---- Pistia stratiotes
|---- Rotala macrandra
|---- Sagittaria subulata
|---- Vallisneria americana (natans)
|---- Vallisneria spiralis
|---- Vesicularia dubyana (java moss)
|
|-- Aquarium projects
|--- Aquarium project 1
|---- Ελεγκτής σταδιακής Ανατολής/Δύσης λαμπτήρων ενυδρείου
|--- Aquarium project 2
|---- Moonlight ρυθμιζόμενο από φωτοαντίσταση
|--- Aquarium project 3
|---- Σύστημα ελέγχου αυτόματης πλήρωσης νερού
|--- Aquarium project 4
|---- v1.1 Ελεγκτής σταδιακής Ανατολής/Δύσης λαμπτήρων LED για το
ενυδρείο

|---- v2.0 Ελεγκτής σταδιακής Ανατολής/Δύσης λαμπτήρων LED για το
ενυδρείο που δεν επηρεάζεται από διακοπές ρεύματος

|
|-- Εξοπλισμός & Manuals
|---- Λαμπτήρες
|------ Λαμπτήρες τύπου Power Compact
|------ Λαμπτήρες τύπου T8
|------ Λαμπτήρες τύπου T5
|---- Φίλτρα / Αντλίες
|------ Eheim 1001 (Compact 600)
|------ Eheim 1048
|------ Eheim 1260
|------ Eheim 2208
|------ Eheim 2213
|------ Eheim 2217
|------ Eheim 2231
|------ Fluval 1+
|---- Θερμοστάτες
|---- Temperature controller
|---- CO2
|---- Αντίστροφη όσμωση
|---- DIY σύστημα ελέγχου αυτόματης πλήρωσης νερού
|---- Ταΐστρες
|---- Liquidoser
|---- UV steriliser
|---- Manuals
|
|-- Υλικά φίλτρων
|---- Aquarium Pharmaceuticals
|------ Ammo-Chips
|------ Bio-Chem Zorb
|------ Nitra Zorb
|------ Phos Zorb
|------ Water Softener Pillow
|---- Fluval
|------ Peat Granules
|---- Kent
|------ Phosphate Sponge
|---- Seachem
|------ Matrix Carbon
|------ PhosGuard
|------ Purigen
|---- Sera
|------ Biopur
|------ Super Peat
|
|-- Χημικά νερού & λιπάσματα
|---- Aquarium Pharmaceuticals
|------ Ammo-Lock
|------ Electro-Right
|------ First Layer Pure Laterite
|------ Root tabs plus iron
|------ Stress Coat
|---- Hagen
|------ Nutrafin Cycle
|---- Hobby Dohse Aquaristik
|------ Ferrogan fluid
|---- Kent Marine / Botanica
|------ Black Water Expert
|------ Discus Essential
|------ Fe
|---- Microbe-Lift
|------ Discus Proper Water Chemistry
|---- Prodibio
|------ BioClean
|------ BioDigest
|------ BioTrace
|------ BioVert
|------ StartUp
|------ StopAmmo
|---- Seachem
|------ Discus Trace
|------ Flourish
|------ Flourish Excel
|------ Flourish Iron
|------ Flourish Potassium
|---- Sera
|------ Floredepot
|------ Phosvec
|---- Tropical
|------ Aquaflorin
|------ Ferroflorin
|
|-- Φάρμακα, Βιταμίνες & Γιατροσόφια
|---- Aquarium Pharmaceuticals
|------ Furan-2
|------ General Cure
|------ Melafix
|------ Pimafix
|------ T.C. Capsules
|---- eSHa
|------ 2000
|------ Hexamita
|---- Kent Marine
|------ Garlic Xtreme
|------ Zoe
|------ Zoecon
|---- Sera
|------ Activant
|------ Fishtamin
|---- Waterlife
|------ Myxazin
|
|-- Τροφές & Συνταγές
|---- Aquarium Munster
|------ Dr Bassleer's biofish food (forte)
|---- Aquatic Nature
|------ Discus Excel Color
|------ Discus Quick Grow-Food
|---- Ocean Nutrition
|------ Cichlid Deluxe
|------ Cichlid Omni Formula
|------ Discus Formula Pellets
|------ Sinkable Wafers
|---- Omega One
|------ Brine Shrimp
|------ Veggie flakes
|---- Sera
|------ Discus Color Red
|------ Wels-Chips
|---- Tetra
|------ TetraBits
|------ TetraVeg
|---- Tropical
|------ Astacolor
|------ D-50 Plus
|------ D-Allio Plus
|------ Discus Gran
|------ FD Brine Shrimp
|------ Green Algae Wafers
|------ Pleco's Tabin
|------ Spirulina Super Forte
|------ Welsi Gran
|---- Συνταγές
|------ Καρδιά μοσχαρίσια
|
|-- Τεστ ποιότητας νερού
|---- pH
|------ Red Sea
|------ Tetra
|------ Tropic Marin
|---- GH (γενική σκληρότητα)
|------ Aquarium Pharmaceuticals
|------ Tetra
|------ Tropic Marin
|---- kH (ανθρακική σκληρότητα)
|------ Aquarium Pharmaceuticals
|------ Hagen
|------ Tetra
|------ Tropic Marin
|---- NH3-NH4 (αμμωνία)
|------ Sera
|------ Tetra
|------ Tropic Marin
|---- NO2 (νιτρώδη)
|------ Tetra
|------ Tropic Marin
|---- NO3 (νιτρικά)
|------ Red Sea
|------ Tetra
|------ Tropic Marin
|---- PO4 (φωσφορικά)
|------ Aquarium Pharmaceuticals
|------ Sera
|------ Tropic Marin
|---- Fe (σίδηρος)
|------ Tetra
|---- Cu (Χαλκός)
|------ Sera
|---- O2 (οξυγόνο)
|------ Tetra
|
|-- Hints & Tips
|---- Ανίχνευση αμμωνίας - τι πρέπει να κάνω;
|---- Αμμωνία-Νιτρώδη-Νιτρικά
|---- Μεταβολές pH
|---- Μεταβολές GH
|---- Μεταβολές kH
|---- Φωσφορικά PO4
|---- Τρόποι καταπολέμησης ανάπτυξης φυκών
|---- Πίνακας ιχνοστοιχείων των φυτών και η λειτουργία τους
|---- Λίπανση με προϊόντα Seachem
|---- Πίνακας τοποθέτησης φυτών στο ενυδρείο αναλόγως το ύψος τους
|
|-- Σεμινάρια/Εκδηλώσεις
|---- Σεμινάριο Heiko Bleher - Δεκέμβριος 2007 - Αθήνα
|---- Σεμινάριο Heiko Bleher - Απρίλιος 2009 - Αθήνα
|---- Duisburg 2008 - Γερμανία
|---- Duisburg 2006 - Γερμανία
|---- Αθήνα 2012 - 1ος Διαγωνισμός Δίσκων & Βιοτοπικών Ενυδρείων
|
|-- Παρουσιάσεις ενυδρείων
|---- Ενυδρεία ιδιωτών
|------ Φυτεμένο 114λτ - Μιχάλης Πλαδέλης
|------ Φυτεμένο με σκαλάρια 350λτ - Χρήστος Κόκορας
|------ Lago Cuipeua Biotope 1500λτ - Nidal Rezeq
|---- Δημόσια ενυδρεία
|------ Bergen Νορβηγία
|------ Aquazoo Dusseldorf Γερμανία
|
|-- Videos
|---- Napoli Aquatica 2010 - Dr. Schmidt Focke's Trophy
|---- Amazon Discus Trip, Νοέμβριος 2009 - by HekDiscus
|---- Αναπαραγωγή Corydoras sterbai - by Γ. Σιδέρης
|
|-- Καταστήματα
|---- Αέρια (CO2, O2 κ.α.)
|---- Χημικά-Λιπάσματα
|---- Φλοτέρ, μανόμετρα, ηλεκτροβάνες, ρυθμιστές πίεσης
|---- Plexiglass
|---- Ηλεκτρονικός - Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός
|---- Αντίστροφες οσμώσεις και ανταλλακτικά
|
|-- Διάφορα
|---- Επίσκεψη στον Heiko Bleher
|---- Η ζωή πίσω απ' το τζάμι
|---- Φωτογραφίες από events
|


Οι σελίδες που έχουν δίπλα τους το σύμβολο μπορούν να εκτυπωθούν για ευκολότερη ανάγνωση.

Updated 19/01/2017
©opyright www.istellas.gr

 
 
 
Last updated
 
 
 
DHTML Menu / JavaScript Menu - Created Using NavStudio (OpenCube Inc.)